Kronikk

Kronikk

Hvordan brukes pengene som kommunen har fått av Helseministeren? I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering har kommunene fått et større og utvidet ansvar for helsetjenester innen rehabilitering. Norsk Revmatikerforbund ønsker å bidra til å sikre at godt pasientforløp i vår kommune.

Kronikk

Per Fugelli snakket om verdien av å ta vare på flokken. Har dette en betydning også i inkludering av sykmeldte? Forskning har vist at arbeidsdeltakelse gir bedre helse hos de fleste. Særlig gjelder dette mennesker med psykiske plager.

Kronikk

Advokat Mauritz Aarskog ber nå tomtefestere å være oppmerksom og kreve bedre avtale.

Kronikk

Advokat Mauritz Aarskog mener at jordskifteretten kan være løsningen dersom det er uenighet om jakt.

Kronikk

Stadig mer forskning tilsier at arbeid og aktivitet ved sykdom i mange tilfeller fører til raskere bedring og tilfriskning. Særlig gjelder dette ved lettere og moderate psykiske lidelser. Likevel sykmeldes arbeidstakere stadig med beskjed fra legen om å «ta det med ro» og «hente seg inn». Hvorfor?

Kronikk

– Grav dere ikke ned i bekymring som Sp, men bli heller med og stem fram kandidater som kan representere Hedmark som et offensivt og moderne fylke!, sier Live Stokstad og Ole Frode Mikkelsgård fra Venstre.

Kronikk

Advokat Mauritz Aarskog har mye med konsesjonssaker i Tynset å gjøre. Her deler han sine synspunkt rundt konsesjonsbehandling av fast eiendom.

Kronikk
Kronikk

Sp tar feil. FrP skal fortsette å bygge landet

Kronikk

Regjeringens tiltak for å få unge ut i arbeid er totalt mislykket, mener Karianne Solvang Skjæret i Nord-Østerdal AUF.

Kronikk

– Jeg er en høyrevelger fordi jeg ønsker at denne regionen skal se muligheter, vi skal stå på egne ben. Gjøre suksess fordi vi er flinke, fremtidsrettet, stae, vet hva hardt arbeid er og har et strålende humør, sier Terje Hylen.

Kronikk

Annar Avlesen mener det er behov for et siste grep for å gjøre Steia perfekt.

Kronikk

Stortingskandidat Per Martin Sandtrøen og de lokale Sp-lederne tar et oppgjør med regjeringspartienes distriktspolitikk.

Kronikk

FrP mener reguleringene begrenser den norske bondens frihet og vil gi bonden tilgang til det frie marked.

Kronikk

Hedmark KrF synes det er urimelig av Høyre og Frp å ta æren for den maratonen arbeidet for helsearkiv har vært, når de kun var med på oppløpet.