Kronikk

Kronikk

Hver eneste dag bidrar flere millioner nordmenn til at andre mennesker er litt mindre ensomme, har litt mindre smerter, er litt mer aktive, blir litt mer inkluderte og har et litt bedre liv. Hver dag bidrar frivillige til at alle som bor i Norge har en bedre hverdag, og stadig flere bidrar eller har lyst til å bidra.

Kronikk

Utdanningsforbundet leser budsjettet for 2018 med bekymring.

Kronikk

At skolebudsjettet øker, hjelper ikke når økningen er langt under det som er bundet til forskjellige kostnadsøkninger, påpeker FAU-lederen.

Kronikk

Rolf Langen mener ny legestilling er viktig for Alvdal og at kommunen bør kunne tilby fastlege til alle sine egne innbyggere.

Kronikk

Foreldrene i Tynset godtar ikke at barna skal være de som blir mest skadelidende når kommunen må kutte.

Kronikk

Statens vegvesen lover at alle som kjører over bruer i Norge er trygge.

Kronikk

Sigmund Bleie deler sine erfaringer fra opplevelser med demens.

Kronikk

Marte Mørk fra Tynset er med solidaritetsbrigaden fra Latin-Amerikagruppene til Colombia og har gjort seg noen refleksjoner over bondens posisjon både der og i vårt eget land.

Kronikk

Hver dag jobber ansatte i Innlandet politidistrikt for at du som innbygger skal føle deg trygg i ditt lokalsamfunn. Utfordringen er et kriminalitetsbilde i endring og et distrikt på størrelse med Danmark. Vi trenger derfor flere ressurser og de 41 nye stillingene vi har fått tildelt i år kommer godt med. Kunsten er å fordele dem på best mulig måte.

Kronikk

Hvordan brukes pengene som kommunen har fått av Helseministeren? I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering har kommunene fått et større og utvidet ansvar for helsetjenester innen rehabilitering. Norsk Revmatikerforbund ønsker å bidra til å sikre at godt pasientforløp i vår kommune.

Kronikk

Per Fugelli snakket om verdien av å ta vare på flokken. Har dette en betydning også i inkludering av sykmeldte? Forskning har vist at arbeidsdeltakelse gir bedre helse hos de fleste. Særlig gjelder dette mennesker med psykiske plager.

Kronikk

Advokat Mauritz Aarskog ber nå tomtefestere å være oppmerksom og kreve bedre avtale.

Kronikk

Advokat Mauritz Aarskog mener at jordskifteretten kan være løsningen dersom det er uenighet om jakt.

Kronikk

Stadig mer forskning tilsier at arbeid og aktivitet ved sykdom i mange tilfeller fører til raskere bedring og tilfriskning. Særlig gjelder dette ved lettere og moderate psykiske lidelser. Likevel sykmeldes arbeidstakere stadig med beskjed fra legen om å «ta det med ro» og «hente seg inn». Hvorfor?

Kronikk

– Grav dere ikke ned i bekymring som Sp, men bli heller med og stem fram kandidater som kan representere Hedmark som et offensivt og moderne fylke!, sier Live Stokstad og Ole Frode Mikkelsgård fra Venstre.

Cron Job Starts