Kronikk

Kronikk

Jammen kjære Tronsmoen og Moan, hvor arrogant går det an å bli?

Kronikk

Politikerne må lytte, oppfordrer Per Inge Sagmoen. Senterparteits Jan Kåre Moan og Stein Tronsmoen imøtegår Per Inge Sagmoens synspunkter.

Kronikk

Sprengkulda har overbevist Embret Nordseth om en ting. Vi trenger mer global oppvarming.

Kronikk

Vil du ha moderne og framtidsrettet utvikling, eller ønsker du konservativ og bilbasert utvikling?

Kronikk

Fylkeskommunen har en altfor diffus forståelse av hva folkehelse innebærer, mener Nav.

Kronikk

Arbeidet på strekningen Atna N. – Alvdal grense starter i 2019, opplyser vegdirektør Aud M. Riseng.

Kronikk

Hvorfor er det så vanskelig for Tynset kommune å hedre Arne Dag Østigaard, spør Bjørn Bakke.

Kronikk

Når skal kommunestyret begynne å sette av midler i et øremerket fond til nytt svømmebasseng, spør Ole Andreas Thomasgaard.

Kronikk

Stine Sofie Senteret tror og vet at et opphold på senteret kan utgjøre en forskjell for barn som har vært utsatt for vold og overgrep.

Kronikk

Vi ønsker ikke suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER, skriver ordførererne i Nord-Østerdal i et brev til Olje- og energidepartementet.

Kronikk

Tynset må begynne å rigge seg for å møte eldrebøgen, mener Ap.

Kronikk

Vi har lagt bak oss et år med historisk lave ulykkestall på vegene. Det er svært gledelig, men enhver ulykke er en for mye. Vi må derfor ha enda større mål for framtida. Skal vi lykkes må hver og en av oss ta ansvar.

Kronikk

Ved inngangen til 2018 er det flere ting som tyder på at vi går inn i et av de beste årene for norsk helse på flere tiår. Det er et tankekors at dårligere økonomi og mindre handlefrihet i statsbudsjettet er en av årsakene.

Kronikk

Hver eneste dag bidrar flere millioner nordmenn til at andre mennesker er litt mindre ensomme, har litt mindre smerter, er litt mer aktive, blir litt mer inkluderte og har et litt bedre liv. Hver dag bidrar frivillige til at alle som bor i Norge har en bedre hverdag, og stadig flere bidrar eller har lyst til å bidra.

Kronikk

Utdanningsforbundet leser budsjettet for 2018 med bekymring.

Cron Job Starts