Kronikk

Kronikk

Hedmark KrF synes det er urimelig av Høyre og Frp å ta æren for den maratonen arbeidet for helsearkiv har vært, når de kun var med på oppløpet.

Kronikk

Normal Norge er kritisk til at Norge fordømmer mindre narkotikalovbrudd sterkere enn vold og sexkjøp.

Kronikk

Alvdal bosetter mange flyktninger. Venstre er utålmodig og bekymret for situasjonen til nyankomne flyktninger i Alvdal.

Kronikk

I den pågående høringen om fremtidig sykehusstruktur har flere stilt spørsmål om hvilke tjenester som kan desentraliseres, altså tilbys utenfor et spesialisert akuttsykehus. Svaret på dette vil avhenge av hvilken modell som velges for en fremtidig sykehusstruktur. Generelt gjelder at jo flere tjenester som samles i Mjøsregionen, jo mer kapasitet vil bli frigitt til desentraliserte tjenester.

Kronikk

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. – Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Kronikk

Nærpolitireformen er vedtatt av et bredt flertall på Stortinget. Dette er en stor, viktig og helt nødvendig reform som skal sette politiet bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget i fremtiden.

Kronikk

Ap vil at Tynset kommune skal bruke mindre på vikarbruk og mer på grunnbemanning innen helse- og omsorg.

Kronikk

I disse dager tar elevene i 10-klasse sine utdanningsvalg, som igjen skal danne grunnlaget for senere yrkesvalg. Det å fullføre videregående utdanning er viktigere enn noen gang.

Kronikk

Tynset Arbeiderparti mener at fartsgrensen på fylkesvei 30 ved Neby må endres fra dagens 60 km/t til 50 km/t, og at det blir fotgjengerfelt over fylkesvei 30 i Vedalskrysset.

Kronikk

Tynset Høyre vil legge ned Regionrådet for Fjellregionen. Dette politiske standpunktet skal jeg som regionrådgiver og administrativt ansvarlig for virksomheten, ikke argumentere for eller imot. Men siden partileder Terje Hylen i media benytter økonomiske argumenter som må bygge på misforståelser, tillater jeg meg å benytte anledningen til å bringe noen fakta inn i diskusjonen.

Kronikk

Regionleder Ragnhild Aashaug vil i et leserinnlegg ha svar fra Tynset Høyre angående regionrådet.
Vi har full forståelse for at hun som leder av regionrådet ser rådets fortreffelighet, noe annet ville ha vært meget oppsiktsvekkende.

Kronikk

Politiet er i endring for å skape et bedre politi. Det innebærer forandringer i den lokale strukturen. Dette skaper engasjement både i lokalbefolkningen, blant politikere og politiansatte, og det er både naturlig og viktig!

Kronikk

Tynset Høyre vil legge ned Regionrådet for Fjellregionen. Det er en dårlig idé, og vil svekke både samhandlingen og gjennomslagskraften for regionale spørsmål fordi dette krever gode beslutningsgrunnlag.

Kronikk

I de siste årene har vi sett at kommunene i Hedmark melder om fremgang og pågangsmot. Vi kan nesten daglig lese i avisene om bedriftssuksesser og prosjekter som bringer oss fram i lyset. Vi har en gang for alle lage «oljeskyggen» bak oss.

Kronikk

Ved innføring av samhandlingsreformen var intensjonen bedre koordinerte og helhetlige pasientforløp, mer forebygging og tidlig innsats samt flere tjenester nær der brukerne bor.

Cron Job Starts