Kronikk

Kronikk

Jernbanedirektoratet skal om kort tid fastsette Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029. Døra må åpnes for at planlegging av elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen kommer i gang nå!

Kronikk

Blir det mer lokaldemokrati med færre folkevalgte, spør Stein Tronsmoen.

Kronikk

Hvert år arrangerer HLF den nasjonale kampanjen «Hvert øre teller». Over hele landet vil  mange frivillige stå på stands og tilby gratis hørselstesting og hørselshjelp.

Kronikk

Kulturminner reddes ikke lenger av paragrafer. Det er det motivasjonen som kommer gjennom gode råd og en løsningsorientert forvaltning som gjør.

Kronikk

Alvdal må vitalisere seg mens vi har styringsfart og næringslivet har pågangsmot, mener ordfører Johnny Hagen.

Kronikk

Store snømengder og sen vår gjør at det er økt sannsynlighet for stor vårflom på Østlandet. I Statens vegvesen forbereder vi oss på det som kan komme. Det bør også den enkelte grunneier gjøre, skriver Statens vegvesen.

Kronikk

– Med den ene hånda på styret, en tre- fire tunge bæreposer i den andre og en sulten pode på bagasjebrettet, får du ros hvis du er hjemme før midnatt.

Kronikk

Denne uka kunne vi endelig markere at omorganiseringen av Innlandet politidistrikt er ferdig. Det betyr ikke at jobben er gjort. Det er nå den egentlige jobben starter med å heve kvaliteten på polititjenestene for Innlandet.

Kronikk

Nye regioner skal etableres. Til det trengs et godt vegnett, påpeker Statens vegvesen.

Kronikk

Mange sider ved revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel fortjener oppmerksomhet og diskusjon. For den som befinner seg utenfor denne planprosessens ytterkant, er det risikabelt å mene for sterkt om for mye og jeg vil derfor begrense meg til å meddele noe undring rundt ett hovedtema; Steia – Steimosletta.

Kronikk

Jammen kjære Tronsmoen og Moan, hvor arrogant går det an å bli?

Kronikk

Politikerne må lytte, oppfordrer Per Inge Sagmoen. Senterparteits Jan Kåre Moan og Stein Tronsmoen imøtegår Per Inge Sagmoens synspunkter.

Kronikk

Sprengkulda har overbevist Embret Nordseth om en ting. Vi trenger mer global oppvarming.

Kronikk

Vil du ha moderne og framtidsrettet utvikling, eller ønsker du konservativ og bilbasert utvikling?

Kronikk

Fylkeskommunen har en altfor diffus forståelse av hva folkehelse innebærer, mener Nav.