Kronikk

Kronikk

Sp tar feil. FrP skal fortsette å bygge landet

Kronikk

Regjeringens tiltak for å få unge ut i arbeid er totalt mislykket, mener Karianne Solvang Skjæret i Nord-Østerdal AUF.

Kronikk

– Jeg er en høyrevelger fordi jeg ønsker at denne regionen skal se muligheter, vi skal stå på egne ben. Gjøre suksess fordi vi er flinke, fremtidsrettet, stae, vet hva hardt arbeid er og har et strålende humør, sier Terje Hylen.

Kronikk

Annar Avlesen mener det er behov for et siste grep for å gjøre Steia perfekt.

Kronikk

Stortingskandidat Per Martin Sandtrøen og de lokale Sp-lederne tar et oppgjør med regjeringspartienes distriktspolitikk.

Kronikk

FrP mener reguleringene begrenser den norske bondens frihet og vil gi bonden tilgang til det frie marked.

Kronikk

Hedmark KrF synes det er urimelig av Høyre og Frp å ta æren for den maratonen arbeidet for helsearkiv har vært, når de kun var med på oppløpet.

Kronikk

Normal Norge er kritisk til at Norge fordømmer mindre narkotikalovbrudd sterkere enn vold og sexkjøp.

Kronikk

Alvdal bosetter mange flyktninger. Venstre er utålmodig og bekymret for situasjonen til nyankomne flyktninger i Alvdal.

Kronikk

I den pågående høringen om fremtidig sykehusstruktur har flere stilt spørsmål om hvilke tjenester som kan desentraliseres, altså tilbys utenfor et spesialisert akuttsykehus. Svaret på dette vil avhenge av hvilken modell som velges for en fremtidig sykehusstruktur. Generelt gjelder at jo flere tjenester som samles i Mjøsregionen, jo mer kapasitet vil bli frigitt til desentraliserte tjenester.

Kronikk

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. – Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Kronikk

Nærpolitireformen er vedtatt av et bredt flertall på Stortinget. Dette er en stor, viktig og helt nødvendig reform som skal sette politiet bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget i fremtiden.

Kronikk

Ap vil at Tynset kommune skal bruke mindre på vikarbruk og mer på grunnbemanning innen helse- og omsorg.

Kronikk

I disse dager tar elevene i 10-klasse sine utdanningsvalg, som igjen skal danne grunnlaget for senere yrkesvalg. Det å fullføre videregående utdanning er viktigere enn noen gang.

Kronikk

Tynset Arbeiderparti mener at fartsgrensen på fylkesvei 30 ved Neby må endres fra dagens 60 km/t til 50 km/t, og at det blir fotgjengerfelt over fylkesvei 30 i Vedalskrysset.