1. Valborg Kvakkestad
  2. Alvdal
  3. 05.06.2018 11:27
Ut fra et planfaglig ståsted er det ikke anbefalt å åpne opp for dagligvarehandel på Steimosletta. På et folkemøte 26.04 fortalte rådmannen i Alvdal at hensynet til næringsutvikling var avgjørende for at han anbefalte å åpne for dagligvarehandel på Steimosletta. Vi tviler på at muligheter for dagligvarehandel på Steimosletta vil føre til næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Alvdal.

For det første er ikke gjennomfartstrafikken veldig stor. I følge vegvesenets tall for 2017 var årsdøgntrafikken ved Hanestad 2303 kjøretøy (35 % av dette var tungtrafikk). Trolig vil få av disse stoppe for å handle dagligvarer i Alvdal. Til sammenligning passerer 14042 kjøretøy (18 % tungtrafikk) E6 ved Espa.

For det andre vil man miste de synergieffekter handelen på Steia har ved at sentrumsfunksjonene er plassert på et sted. I dag rommer Steia både kommunehus, NAV-kontor, legekontor, bibliotek, Sportsbutikk, togstasjon, kafe/håndverksutsalg, bokhandel, blomsterbutikk, matvarebutikker, frisører, elektro-butikk og bank. Ved å legge til rette for kun ett sentrum i Alvdal vil man utnytte synergieffekter mellom de mange ulike handelstilbudene og de private og de offentlige tjenestene. Uten disse synergieffektene vil antakelig varehandelen og -tilbudet gå ned i Alvdal.

For det tredje øker mulighetene for å utnytte litt av gjennomfartstrafikken dersom Alvdal har noe spesielt og annerledes å tilby. Steia har unike kvaliteter. En matvarebutikk eller to på Steimosletta vil neppe framstå som unike.

Vår vurdering er derfor at investeringer i dagligvarehandel på Steimosletta neppe vil føre til økt varehandel, nyskaping og flere arbeidsplasser. De vil først og fremst fortrenge eksisterende handelsnæring. Investeringer i nye og utfyllende næringsvirksomheter ville derimot ha bidratt til næringsutvikling og nye arbeidsplasser i bygda.

Når andre viktige forhold som folkehelse, miljø, trivsel, kulturarv, trafikksikkerhet, framkommelighet på Rv. 3 og jord- og flomvern peker sterkt i retning av å ikke åpne for varehandel på Steimosletta, mener vi at et meget usikkert argument om næringsutvikling (som antakelig går motsatt vei) ikke bør trumfe disse hensynene. Vekst- og ekspansjonsmulighetene på Steia og Kvennbekkdalen bør heller utnyttes.

Valborg Kvakkestad og Ola Flaten, Alvdal


Det er ingen svar på dette innlegget enda.
For å svare, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.