1. Redaksjonen
  2. Tynset
  3. 10.03.2018 10:57
Tynset har behov for nye næringsarealer. De opprinnelige planene som omfattet arealer i Tylldalslia og Brydalslia ble negativt mottatt av næringsdrivende i kommunen.
Innvendingene var flere, men særlig tungtveiende var de trafikale og transportmessige argumentene om økt tungtransport gjennom et dårlig tilpasset vegnett i sentrum.

Det fikk Tynset Sp til å se på alternative arealer som kan egne seg til formålet, og et enstemmig formannskap, også med Høyres stemme, vedtok så 18. januar å starte arbeidet med områderegulering for et nytt næringsområde, "Østerdalsporten Nord". Forslaget er lagt ut til høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill satt til 8. mars.

Dagen før høringsfristen utløper går imidlertid lokal Høyre-topp Jan Erik Larsen og et angivelig "stort antall bedrifter og to eiere av landbrukseiendom" ut i media og lanserer forslag om næringsarealer på begge sider av Fv. 30 nord for Tynsetbrua - "Glåma næringspark." De ber kommunen "lytte til næringslivet og se seg om etter mer sentrumsnære alternativer enn det Østerdalsporten Nord vil være".

Hva menes med at "kommunen skal lytte"? Kommunen er til for å administrere og iverksette det vi som er valgt til å representere innbyggerne mener. Det er vi som skal lytte, og utredningen av "Østerdalsporten Nord" kom nettopp som et resultat av slik aktiv lytting.

Nå har utkastet vært ute på høring for at alle skal ha mulighet til å si sin mening og bli lyttet til - enten de velger å flagge sine synspunkter i pressen før høringsfristens utløp, eller ikke.

Jan Kåre Moan
Stein Tronsmoen


Det er ingen svar på dette innlegget enda.
For å svare, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.